شرکت شهدینه آران هشت بهشت

 

 

  • شرکت شهدینه آران هشت بهشت (سهامی خاص) در سال 1389  توسط سهامداران در زمینی به مساحت 40 هکتار تأسیس و در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان اصفهان مورخه 1389/11/17 به ثبت رسید.

  • سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در تاریخ 1392/06/05 جهت محصول اصلی فروکتوز و شربت فروکتوز و محصولات جانبی گلوتن، روغن و مکمل خوراک دام تولیدی از ذرت به ظرفیت سالیانه به ترتیب 75000 تن ، 5000 تن ، 2300 تن و 22000 تن جواز تأسيس صادر نموده است . لذا این شرکت با خرید دستگاه های پیشرفته، مدرن و بروز دنیا از کشور آلمان در حال احداث می باشد که به حول و قوه الهی در اوایل سال 1397 به بهره برداری خواهد رسید.